Bilden visar en kontorsstol

Toiminta-alueet

Tarjoamme kattavaa liikejuridista neuvontaa.

Lue lisää meidän palveluistamme eri oikeudenaloilla ja ota mielellään yhteyttä jos haluat lisätietoa.

Hallinto-oikeus

Tarjoamme lakipalveluja sekä julkiselle sektorille että yrityksille, jotka harjoittavat liiketoimintaa julkisen sektorin kanssa tai tarvitsevat muutoin apua yhteyksissään tähän sektoriin.

Kiinteistö- ja ympäristöoikeus

Hoidamme toimeksiantoja, jotka liittyvät muun muassa kiinteän omaisuuden ostamiseen ja myymiseen, maanvuokrasopimuksiin ja nautintaoikeussopimuksiin, ja avustamme asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden perustamisessa ja strukturoinnissa sekä RS-järjestelmissä.

Toiminta-alueeseemme kuuluvat myös ympäristölupa-asiat ja muut ympäristöoikeudelliset kysymykset.

Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Laadimme asiakkaillemme kilpailuoikeudellisia arvioita sekä kauppasopimusten että yritysostojen yhteydessä. Meillä on laaja kontaktiverkosto, johon kuuluu ulkomaisia kilpailuoikeuden asiantuntijoita, ja koordinoimme kilpailuoikeudellisia analyyseja kansainvälisten yritysostojen yhteydessä.

Hoidamme myös julkisiin hankintoihin ja valtiontukeen liittyviä toimeksiantoja.

Kuljetus- ja merioikeus

Autamme kaikenlaisissa kuljetusoikeudellisissa kysymyksissä. Hoidamme usein toimeksiantoja, jotka liittyvät alusten hankintaan, myyntiin, rekisteröintiin ja rahoitukseen. Olemme myös palvelleet asiakkaitamme merivahinkojen yhteydessä muun muassa rajoitusrahastoihin liittyvissä kysymyksissä.

Pankki- ja rahoitusasiat

Edustamme sekä lainanottajia että lainanantajia monenlaisissa taloudellisissa transaktioissa. Avustamme rahoitusasioissa, jotka liittyvät omaisuuden, kuten alusten tai kiinteistöjen, hankintaan.

Rahapelioikeus

Avustamme asiakkaitamme pelioikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Toimisto on järjestön International Masters of Gaming Law jäsen.

Riidanratkaisu

Myös riidanratkaisussa pyrimme löytämään liiketoiminnan kannalta parhaan ratkaisun. Suuri osa konflikteista voidaan ratkaista nopeasti ja edullisesti ilman oikeudenkäyntiä neuvottelun tai sovittelun keinoin. Joskus oikeudenkäynti on kuitenkin ainoa ratkaisu. Hoidamme oikeudenkäynnit kaikissa oikeusasteissa sekä erityistuomioistuimissa. Meillä on myös kokemusta välimiesmenettelystä ja kansainvälisten oikeudenkäyntien koordinoinnista.

Sopimusoikeus

Sopimus on siviilioikeudellisten velvoitteiden tärkein ilmenemismuoto, ja sopimuksia käytetään useimmilla oikeudenaloilla. Palvelemme asiakkaitamme monenlaisissa sopimusasioissa – sekä yksittäisiä sopimuksia koskevissa kysymyksissä että suurten yritysjärjestelyjen ja transaktioiden yhteydessä. Sen lisäksi, että laadimme itse sopimuksen, autamme tietenkin myös tulkintakysymyksissä, soveltamista koskevissa asioissa ja neuvottelujen yhteydessä. Koska lakiasioilla on tarkoitus tukea asiakkaan liiketoiminnan tavoitteita, meille on hyvin tärkeää tutustua asiakkaan toimialaan.

Tarjoamme asiantuntijapalvelua kaikilla keskeisillä liikejuridisilla sopimusoikeuden aloilla. Meillä on erityisesti kokemusta jakelu- ja agenttisopimuksista, toimitussopimuksista, urakkasopimuksista, yhteistyösopimuksista, lisenssisopimuksista, työsopimuksista, laina- ja panttaussopimuksista, yhteisyrityssopimuksista, osakassopimuksista, kiinteän pääoman ja irtaimiston ostosopimuksista jne.

Teknologia ja immateriaalioikeus

Palvelemme IT-alan tuotteiden ja palvelujen myyjiä ja ostajia. Toimeksiantomme liittyvät usein järjestelmien hankintaan, ohjelmistojen lisensointiin sekä Internet- ja verkkopalvelujen tarjoamiseen.

Käsittelemme usein juridisia kysymyksiä, jotka koskevat aineetonta omaisuutta, kuten tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, taitotietoa ja verkkotunnuksia.

Työoikeus

Työoikeudelliset kysymykset ovat osa useimpien asiakkaidemme arkipäivää. Autamme asiakkaitamme niin yksittäisten työsopimusten tekemisessä kuin laajoissa yhteistyöneuvotteluissakin. Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa neuvontaa kaikissa työoikeudellisissa asioissa.

Vahingonkorvausoikeus

Kun sopimusoikeudellisia velvoitteita ei täytetä tai kun aiheutuu sopimussuhteen ulkopuolinen vahinko, sovelletaan vahingonkorvaussäädöksiä. Kun palvelemme asiakkaitamme vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa, keskeisiä kysymyksiä ovat usein muun muassa vastuuperusteiden arviointi, korvaussumma ja syy-yhteys.

Yhtiöoikeus

Yleinen yhtiöoikeus on yksi kaiken liiketoiminnan peruspilareista. Seuraamme aktiivisesti yleisen yhtiöoikeuden alalla tapahtuvaa kehitystä, niin lainsäädäntötoimenpiteitä kuin käytäntöäkin koskevia muutoksia, jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin.

Palvelemme asiakkaitamme kaikissa yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä, jotka voivat liittyä esimerkiksi yrityksen perustamiseen, yhtiömuodon vaihtamiseen, vastuukysymyksiin, pääoman hankintaan, kannusteohjelmiin, sulautumisiin ja jakautumisiin, selvitystilaan ja konkurssiin sekä yhtiökokousten järjestämiseen ja johtamiseen.

Yritysostot ja yritysjärjestelyt

Meillä on runsaasti kokemusta erilaisista kansallisista ja kansainvälisistä yrityskaupoista, joihin on kuulunut osakekannan ostoja, liiketoiminnan ostoja, sulautumisia ja jakautumisia, sukupolvenvaihdoksia jne.

Tarjoamme kaikenlaisia yrityskauppoihin liittyviä juridisia palveluja: annamme muun muassa neuvontaa yritysjärjestely ja yrityskauppojen suunnittelun yhteydessä, hoidamme oikeudellisen due diligence ‑tarkastuksen, avustamme neuvotteluissa, laadimme asiakirjoja, käsittelemme lupakysymyksiä (muun muassa kilpailuviranomaisten kanssa) ja hoidamme jälkitoimenpiteitä.