Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Laadimme asiakkaillemme kilpailuoikeudellisia arvioita sekä kauppasopimusten että yritysostojen yhteydessä. Meillä on laaja kontaktiverkosto, johon kuuluu ulkomaisia kilpailuoikeuden asiantuntijoita, ja koordinoimme kilpailuoikeudellisia analyyseja kansainvälisten yritysostojen yhteydessä.

Hoidamme myös julkisiin hankintoihin ja valtiontukeen liittyviä toimeksiantoja.