Sopimusoikeus

Sopimus on siviilioikeudellisten velvoitteiden tärkein ilmenemismuoto, ja sopimuksia käytetään useimmilla oikeudenaloilla. Palvelemme asiakkaitamme monenlaisissa sopimusasioissa – sekä yksittäisiä sopimuksia koskevissa kysymyksissä että suurten yritysjärjestelyjen ja transaktioiden yhteydessä. Sen lisäksi, että laadimme itse sopimuksen, autamme tietenkin myös tulkintakysymyksissä, soveltamista koskevissa asioissa ja neuvottelujen yhteydessä. Koska lakiasioilla on tarkoitus tukea asiakkaan liiketoiminnan tavoitteita, meille on hyvin tärkeää tutustua asiakkaan toimialaan.

Tarjoamme asiantuntijapalvelua kaikilla keskeisillä liikejuridisilla sopimusoikeuden aloilla. Meillä on erityisesti kokemusta jakelu- ja agenttisopimuksista, toimitussopimuksista, urakkasopimuksista, yhteistyösopimuksista, lisenssisopimuksista, työsopimuksista, laina- ja panttaussopimuksista, yhteisyrityssopimuksista, osakassopimuksista, kiinteän pääoman ja irtaimiston ostosopimuksista jne.