Vahingonkorvausoikeus

Kun sopimusoikeudellisia velvoitteita ei täytetä tai kun aiheutuu sopimussuhteen ulkopuolinen vahinko, sovelletaan vahingonkorvaussäädöksiä. Kun palvelemme asiakkaitamme vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa, keskeisiä kysymyksiä ovat usein muun muassa vastuuperusteiden arviointi, korvaussumma ja syy-yhteys.