Meistä

Ahvenanmaan liike-elämän asiantuntijoina olemme varma valinta neuvonantajaksi paikallisille yrityksille niin Ahvenanmaalla kuin kansainvälisissäkin yhteyksissä.

Neuvomme lukuisia suuria ja keskisuuria ahvenanmaalaisia yrityksiä sekä olemme usein mukana liike-elämän merkittävissä tapahtumissa. Autamme myös kansainvälisiä yrityksiä, jotka harjoittavat liiketoimintaa Ahvenanmaalla ja Suomessa. Tiedämme, miten liikemaailma toimii ja omaamme laajan verkoston.

Markkina-asemamme perustuu juridisen analyysimme korkeaan laatuun sekä neuvonannon räätälöintiin asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan. Tavoitettavuus sekä aito sitoutuminen asiakkaan liiketoimintaan ovat tuoneet meille useita pitkäaikaisia asiakassuhteita.


Tavoitteenamme on tarjota viisaita ja tehokkaita
neuvoja, jotka tuovat asiakkaillemme lisäarvoa.

Olemme Asianajajaliiton jäseniä

Yrityksemme asianajajat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Yksi meistä on myös Ruotsin asianajajaliiton jäsen. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet sekä tiedot muista Suomessa toimivia asianajajia koskevista säädöksistä löytyvät osoitteesta www.advokatforbundet.fi Ruotsissa toimivia asianajajia koskevat säädökset löytyvät osoitteesta www.advokatsamfundet.se

Yrityksen historia

Yritys perustettiin vuonna 1989 nimellä Advokatbyrå Neovius. Vuonna 2001 yrityksestä tuli osa Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:tä ja se liitettiin osaksi Hannes Snellmanin verkostoa sekä kansainvälistä toimintaympäristöä. Vuodesta 2010 yritys on toiminut itsenäisenä asianajotoimistona nimellä Advokatbyrå Widman & Co.