Bild på en blomkruka på ett bord.

Om företaget

Advokatbyrå Widman & Co är en ledande advokatbyrå som erbjuder kvalificerad rådgivning inom samtliga affärsjuridiska områden.

Verksamhet

Vi arbetar med huvudsaklig utgångspunkt i det åländska näringslivet, men med en tydlig internationell inriktning. Byråns målgrupp är åländska och utländska företag samt affärsverk och myndigheter med behov av affärsjuridisk rådgivning. Vår verksamhet kännetecknas av hög kvalitet, utpräglad klientorientering samt flexibilitet och tillgänglighet.

Byråns medarbetare besitter omfattande erfarenhet inom affärsjuridiken. Genom nära samarbete med våra väl etablerade nätverk av rådgivare både i Finland och internationellt erbjuder vi även tillgång till ytterligare resurser och specialistkunskap när behov föreligger.

Vår ambition är att alltid skapa betydande mervärde åt våra kunder genom att tillhandahålla kloka affärsmässiga lösningar utgående från vår kunskap, branscherfarenhet och förståelse för kundens verksamhetsprinciper.

Byråns advokater hör till Finlands Advokatförbund. En advokat är skyldig att i sin verksamhet följa lag och god advokatsed. Anvisningarna om god advokatsed och andra bestämmelser om advokater finns på Finlands Advokatförbunds hemsidor www.advokatforbundet.fi.

Historik

Advokatbyrå Widman & Co Ab bildades 1989 av advokat Kenneth Neovius under namnet Advokatbyrå Neovius. Byrån har sedan den bildades varit fokuserad på affärsjuridik. Vårvintern 2001 uppgick byrån i sin helhet i Advokatbyrå Hannes Snellman Ab. Genom samgåendet med Hannes Snellman integrerades byrån i Hannes Snellmans nätverk och internationella verksamhetsmiljö, även om byråns verksamhet huvudsakligen kom att fortgå såsom tidigare.

I början av 2007 övertog Daniel Widman aktiemajoriteten i byrån, varvid byrån ändrade namn till Advokatbyrå Widman & Hannes Snellman Ab. I samband med Petra Sjöstrands inträde som delägare erhöll byrån sitt nuvarande namn den 1 februari 2010.