Bank och finansiering

Vi företräder såväl låntagare som långivare i varierande finansiella transaktioner. Vi biträder vid finansiering i samband med förvärv av egendom som t.ex. fartygsköp, fastighetsförvärv m.m.