Bolagsrätt

Allmän bolagsrätt är en av grundpelarna för all affärsverksamhet och vi följer aktivt med all utveckling inom bolagsrättens område både vad gäller lagstiftningsåtgärder som praxis för att säkerställa den bästa tänkbara servicen för våra kunder.

Vi biträder våra kunder i alla bolagsrättsliga frågor som tex. etablering, ändring av bolagsform, ansvarsfrågor, kapitalanskaffning, incentivprogram, fusioner och delningar, likvidationer och konkurser, ledande och arrangerande av bolagsstämmor m.m.