Fastighets- och miljörätt

Vi sköter uppdrag i anslutning till förvärv och försäljning av fast egendom, jordlegoavtal, nyttjanderättsavtal m.m. och biträder  vid etablering och strukturering av bostads- och fastighetsaktiebolag samt vid RS-projekt.

Miljötillstånds- och övriga miljörättsliga frågor hör också till vårt kompentensområde.