Företagsköp och -struktureringar

Vi har en gedigen erfarenhet av olika typer av nationella och internationella företagstransaktioner innefattande såväl förvärv av aktiestock som rörelseförvärv samt fusioner och delningar, generationsväxlingar m.m.

Vår service inkluderar all juridisk service i samband med företagstransaktioner innefattande bland annat rådgivning vid strukturering och planering av transaktioner, utförandet av juridisk due diligence, biträdande vid förhandlingar, uppgörande av dokumentation, hantering av tillståndsfrågor (bl.a. hos konkurrensmyndigheter) samt efteråtgärder.