Förvaltningsrätt

Vi bistår med juridiska tjänster för såväl den offentliga sektorn som för företag som gör affärer med eller i övrigt behöver biträde i sina kontakter med denna sektor.