Konflikthantering

Vår målsättning är att hitta den affärsmässigt bästa lösningen på alla tvistsituationer. En stor del av uppkomna konflikter kan snabbast och förmånligast lösas utan en process genom förhandlingar eller medling. Ibland är dock en rättsprocess den enda utvägen. Vi sköter processer i alla rättsinstanser såväl i allmänna som i specialdomstolar. Vi har också erfarenhet av skiljeförfaranden och koordinering av internationella processer.