Konkurrensrätt och offentlig upphandling

Vi bistår våra kunder med konkurrensrättsliga bedömningar såväl i anslutning till kommersiella avtal som i anslutning till företagsförvärv. Vi har tillgång till ett brett kontaktnät av utländska konkurrensrättsexperter och koordinerar konkurrensrättsliga analyser vid internationella företagsförvärv.

Vi sköter också uppdrag i anslutning till offentlig upphandling och statsstöd.