Skadeståndsrätt

Då avtalsrättsliga förpliktelser inte uppfylls eller då skada uppstår utanför ett avtalsförhållande blir de skadeståndsrättsliga bestämmelserna aktuella. Bedömning av ansvarsgrunder, ersättningsbelopp, orsakssamband m.m. är ofta förekommande frågor när vi bistår våra kunder.