Skatter

Vi bistår med skatterådgivning både då det gäller enskilda skatterättsliga frågor och i samband med företagsförvärv, företagsstruktureringar och generationsskiften. Mervärdesskattefrågor är vanligt förekommande bland våra kunder. Vi bistår förutom med rådgivning även i kontakterna till skattemyndigheter genom uppgörande av ansökningar om förhandsbesked m.m. Beroende på ärendets natur samarbetar vi med skatteexperter på de olika beskattningsområdena genom ett etablerat kontaktnät.