Teknologi och immaterialrätt

Vi bistår såväl säljare som köpare av produkter och tjänster inom IT-området. Det gäller ofta upphandlingar av system, licensiering av programvara samt frågor kring tillhandahållandet av Internet och online-tjänster.

Vi handhar ofta juridiska frågeställningar avseende immateriella tillgångar såsom upphovsrätt, varumärke, know-how och domännamn.