Transport- och sjörätt

Vi biträder i alla slag av transporträttsliga frågor. Vi har ofta uppdrag kring fartygsanskaffningar och -försäljningar samt fartygsregistreringar och -finansieringar. Vi har även biträtt vid fartygshaverier i frågor kring t.ex. begränsningsfonder.