Asiantuntemus

Olemme täyden palvelun toimisto, jolla on laaja juridinen osaaminen ja selkeä painopiste räätälöityjen ratkaisujen löytämisessä asiakkaan liiketoiminnalle.

Osaamisalueet

Meillä on laaja kokemus neuvonantajina kaikissa niissä liikejuridisissa kysymyksissä, jotka syntyvät asiakkaidemme toiminnassa.

Autamme jatkuvasti asiakkaitamme seuraavissa asioissa:

 • oikeudellinen analyysi
 • erilaisten kaupallisten sopimusten laatiminen, neuvotteleminen ja hallinnoiminen
  • osto- ja toimitussopimukset
  • yhteistyösopimukset
  • kehityssopimukset
  • yleiset ehdot
  • osakassopimukset
 • osakeyhtiöoikeudelliset asiat
 • tukena strategisissa liiketoiminta-asioissa

Edustamme säännöllisesti sekä myyjä- että ostajapuolta yritysjärjestelyissä, kuten

 • yrityskaupoissa
 • investoinneissa
 • uudelleenjärjestelyissä
 • sulautumisissa ja jakautumisissa
 • osakeanneissa

Meillä on erikoistunutta asiantuntemusta työoikeudellisella alalla. Työskentelemme jatkuvasti antaen neuvontaa kaikenlaisissa työsuhdeasioissa, kuten

 • työsopimusten tekeminen ja päättäminen
 • lomautukset
 • työaika-asiat
 • uudelleenjärjestelyt
 • muutosneuvottelut
 • työehtosopimusasiat
 • työsuhteisiin liittyvät riita-asiat

Meillä on laaja asiantuntemus kiinteistöihin liittyvissä asioissa. Meidän toimeksiantoihimme kuuluu muun muassa:

 • kiinteistökaupat
 • maanvuokrasopimukset
 • kiinteistökehityshankkeet
  • urakkasopimukset
  • kaavoitusasiat
  • rakennusluvat
 • kiinteistönmuodostamisasiat
 • ympäristöluvat ja muut ympäristöasiat
 • vuokraoikeudelliset asiat

Toimimme neuvonantajina kysymyksissä, jotka koskevat maanhankintarajoituksia Ahvenanmaalla.

Meillä on laaja kokemus neuvonantajina ja asiamiehinä kaupallisissa riidoissa. Käsittelemme riita-asian kaikki vaiheet:

 • riitatilanteiden estäminen ja konfliktihallinta
 • riskiarviointi
 • toimimme asiamiehinä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä
 • sovittelumenettelyt
 • sovintoneuvottelut

Osaamiseemme kuuluu myös neuvonta ja puolustus asiakkaidemme liiketoimintaan liittyvissä rikosepäilyissä ja syytteissä.

Avustamme säännöllisesti sekä yrityksiä että viranomaisia julkisissa hankinnoissa. Autamme tarjoajia tarjousvaiheessa sekä oikeudellisissa prosesseissa hankinta-asioissa. Meillä on myös kokemusta julkisen sektorin avustamisesta strategisessa neuvonnassa ennen hankintaa, hankinnan toteutuksessa sekä avustamisessa tuomioistuimissa.

Toimimme neuvonantajina kilpailuoikeudellisissa kysymyksissä – sekä koskien kilpailulausekkeita sopimuksissa että laajempia kilpailuoikeudellisia analyysejä ja selvityksiä.

Ota yhteyttä kokeneeseen henkilökuntaamme!