Bild på en blomkruka på ett bord.

Yritys

Advokatbyrå Widman & Co Ab on johtava asianajotoimisto, joka tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa liikejuridiikan alalla. 

Toiminta

Työmme ensisijaisena lähtökohtana on Ahvenenmaan elinkeinoelämä, mutta työmme on myös selvästi kansainvälistä. Asiakkaitamme ovat ahvenanmaalaiset ja ulkomaiset yritykset, liikelaitokset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvontaa liikejuridiikan alalla. Työmme on laadukasta ja asiakaslähtöistä; olemme joustavia ja asiakkaidemme käytettävissä.

Asiantuntijoillamme on laaja-alaista kokemusta liikejuridiikasta. Meillä on tarpeen vaatiessa käytettävissämme laajat resurssit sekä asiantuntijaosaamista huomattavan kansallisen sekä kansainvälisen verkoston kautta.

Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme jatkuvasti huomattavaa lisäarvoa tarjoamalla heille järkeviä liiketoimintaratkaisuja, jotka perustuvat osaamiseemme, asiantuntemukseemme ja siihen, että ymmärrämme asiakkaamme liiketoiminnan periaatteet.

Asianajajamme kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattaminen työssään lakia ja hyvää asianajotapaa. Hyvästä asianajotavasta ja muista asianajajia koskevista määräyksistä saa tietoa Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.

Taustaa

Advokatbyrå Widman & Co ab:n juuret juontavat vuoteen 1989, jolloin asianajaja Kenneth Neovius perusti toimiston nimeltä Advokatbyrå Neovius. Toimisto laajeni vuosien mittaan ja keskittyi liikejuridiikkaan. Kevättalvella 2001 toimisto liitettiin Advokatbyrå Hannes Snellman Ab:hen.

Kun toimisto liitettiin Hannes Snellmaniin, siitä tuli osa Hannes Snellmanin verkostoa ja kansainvälistä toimintaympäristöä, vaikka sen toiminta jatkuikin pääosin ennallaan. Vuoden 2007 alussa Daniel Widmanista tuli toimiston enemmistöosakas, ja tällöin toimiston nimeksi tuli Advokatbyrå Widman & Hannes Snellman Ab. Petra Sjöstrandin tultua osakkaaksi toimisto sai nykyisin nimensä 1.2.2010.