Om byrån

Vi är ett självklart val som kvalificerade rådgivare för det åländska näringslivet både på Åland och i internationella sammanhang.

Vi är kontinuerligt rådgivare åt många av Ålands större och medelstora företag och är ofta med i näringslivets stora händelser. Vi hjälper också internationella bolag som gör affärer på Åland och i Finland. Vi vet hur affärer görs och har ett brett kontaktnät.

Vår position bygger på att vi håller hög kvalitet i den juridiska analysen och skräddarsyr våra råd till kundens specifika situation. Vårt genuina engagemang för kundens affärer och höga tillgänglighet gör att vi har många långvariga kundrelationer.

Vår målsättning är att ge kloka
och effektiva råd som ger våra
kunder ett mervärde.

Medlemmar i advokatförbundet

Byråns advokater hör till Finlands Advokatförbund. En av oss är också ledamot av Sveriges advokatsamfund. En advokat är skyldig att i sin verksamhet följa lag och god advokatsed. Anvisningarna om god advokatsed och andra bestämmelser om advokater i Finland finns på www.advokatforbundet.fi och om advokater i Sverige på www.advokatsamfundet.se

Byråns historia

Byrån bildades 1989 under namnet Advokatbyrå Neovius. År 2001 uppgick byrån i sin helhet i Advokatbyrå Hannes Snellman Ab och integrerades i Hannes Snellmans nätverk och internationella verksamhetsmiljö. Sedan år 2010 har byrån varit en självständig advokatbyrå under namnet Advokatbyrå Widman & Co.