Widman & Co på Ålands näringslivs arbetsgivarvecka

Petra Sjöstrand höll kurs om vad som är viktigt att tänka på när man som arbetsgivare ska ingå arbetsavtal.

I mars ordnade Ålands näringsliv sin populära arbetsgivarvecka med kurser och aktiviteter med arbetsgivarfrågor i fokus. Widman & Co:s Petra Sjöstrand höll kursen “Checklista för genomtänkta arbetsavtal”. Kursen riktade sig främst till mindre eller nya arbetsgivare och handlade om vad som är viktigt att tänka på när man som arbetsgivare ska ingå arbetsavtal.

“Om man som arbetsgivare tänker sig för en gång extra innan man ingår ett arbetsavtal kan man undvika bekymmer senare. Det kan vara riskabelt att använda en mall alltför okritiskt. Man behöver tänka igenom vad som behövs i den enskilda fallet och försäkra sig om att villkoren är anpassade för verksamheten”, säger Petra Sjöstrand.

Villkor som begränsar i onödan

Petra Sjöstrand har arbetsrätt som ett av sina främsta expertområden. En vanlig fallgrop i arbetsavtal är att arbetsgivaren har låst in sig i begränsande arbetsvillkor i onödan. Det kan innebära bekymmer när ett företag vill förändra sin verksamhet.

Det gäller att hitta en balans mellan den anställdas rätt till tydlighet och arbetsgivarens rätt att styra verksamheten.

“Anställda har rätt att veta vilka arbetsvillkor som gäller och vissa villkor måste vara tydligt beskrivna. Det gäller att hitta en balans mellan den anställdas rätt till tydlighet och arbetsgivarens rätt att styra verksamheten, den så kallade direktionsrätten”, säger Petra Sjöstrand.

Kollektivavtal kan påverka

Även om kursen handlade om arbetsavtalets utformning poängterar Petra Sjöstrand att det första som en arbetsgivare behöver göra är att undersöka om det finns ett kollektivavtal som arbetsgivaren är skyldig att följa. I många branscher finns allmänt bindande kollektivavtal. Om man verkar i en bransch som har ett allmänt bindande kollektivavtal är man som arbetsgivare skyldig att tillämpa det och innehållet i det begränsar därför också hur man kan avtala i det enskilda arbetsavtalet.

“Om man inte tillämpar ett kollektivavtal som man borde finns en risk att den anställde ställer krav i efterhand. Som arbetsgivare har man ett stort ansvar för att göra rätt”, säger Petra Sjöstrand.

Petra Sjöstrands råd till mindre arbetsgivare, som inte har tillgång till en intern HR-avdelning, är att anlita juridisk expertis för att fastställa om det finns ett allmänt bindande kollektivavtal i branschen och på basen av den kunskapen ta fram en egen mall för arbetsavtal som är anpassat för den egna verksamheten.

Bra diskussioner

I gruppen som gick Petra Sjöstrands kurs ingick representanter för både nya och erfarna, mindre och större arbetsgivare.

“Det blev riktigt bra och engagerade diskussioner. Det var en öppen stämning och deltagarna kunde på ett allmänt plan ta upp frågor från sin verklighet. Jag hörde också deltagare berätta att det kändes skönt att gå kursen för att den bekräftade att de verkar ha gjort rätt i de arbetsavtal de redan ingått och att de kan känna en trygghet i det”, säger Petra Sjöstrand.